نصب
وب اپلیکیشن مارس را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
در نوار پایینی دکمهShareبزنید.
در منوی بازشده در قسمت پایین، گزینهAdd to home screenبزنید.
Add
درمرحله بعدی بر روی قسمتAddبزنید.